Retssager

’Livet er for kort til retssager’

I min rådgivning i forbindelse med retstvister lægger jeg meget vægt på, at unødvendige eller tvivlsomme retssager ikke føres, hvis der kan opnås en forhandlingsmæssig løsning. Jeg anbefaler derfor ofte at søge at løse potentielle retstvister gennem forhandling og forlig, forligsmægling og mediation.

Hvis forlig ikke er en mulighed, kan jeg bistå med at føre retssager ved byretter, landsretter, Sø- og Handelsretten og Højesteret; jeg har møderet for Højesteret.

Jeg kan også bistå med at føre voldgiftssager ved de forskellige voldgiftsdomstole.

Der kan ofte opnås omkostningsdækning via fri proces eller via en retshjælpsforsikring.

Hvis en retstvist handler om et særligt juridisk specialområde, som jeg ikke har tilstrækkelig erfaring i, vil jeg i klientens interesse naturligvis anbefale et samarbejde med en specialist i mit netværk. Enten ved at den pågældende fungerer som underleverandør af specialviden, eller ved at den pågældende fører sagen med mig som tovholder.