Vores specialer og retsområder

Privat- og familieret

Familieretlige forhold omfatter alt lige fra ægtepagter og testamenter til skilsmisse og bodeling. Mange opdager desværre først de juridiske udfordringer, når det er for sent.

Få derfor et gratis Familietjek, som består af et møde, hvor I stiller de spørgsmål, som I ønsker at få svar på. Vi vil under mødet, evt. i et kort notat, opridse muligheder og løsninger – og selvfølgelig hvad det koster.

Vi tilbyder blandt andet rådgivning om følgende:

 • Testamenter, herunder gennemgang af arveforhold og drøftelse af om arvingernes arv bør være særeje
 • Børnetestamente
 • Ægtepagter
 • Vilkår for skilsmisse og separation og deling af fællesboet
 • Forældremyndighed, bopæl og samværsret
 • Ægtefælle- & børnebidrag
 • Ugifte pars retsforhold
 • Lån mellem familiemedlemmer
 • Generationsskifte herunder fordele og ulemper ved arveforskud
 • Arv & bodeling
null

Gratis familietjek

Læs mere..

null

Ansættelsesret

Læs mere..

null

Køb og salg af fast ejendom

Læs mere..

null

Lejeret

Læs mere..

null

Retssager

Læs mere..

null

Køb og salg af fast ejendom uden mægler

Læs mere..

Er du ved at købe en villa, ejerlejlighed eller andelsbolig?

Få din ejendomshandel gennemgået og undgå ubehagelige overraskelser – advokat rådgivning ved køb eller salg af fast ejendom

null

Køb og salg af virksomheder

Læs mere..

null

Retssager

Læs mere..

null

Køb og salg af erhvervsejendomme

Læs mere..

null

Ansættelsesret

Læs mere..

null

Entrepriseret

Læs mere..

null

Generationsskifte

Læs mere..

Erhvervs- og selskabsret

Rådgivning om erhvervs- og selskabsretlige forhold er et væsentligt fokusområde for JAK advokatfirma. Vi kan med vores erfaring løse de fleste erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger, der opstår ved udøvelsen af erhvervsvirksomhed.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Generel selskabsret
 • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
 • Aktionærforhold, herunder ejeraftaler
 • Bestyrelsesforhold og direktørforhold
 • Kontraktsret, herunder udarbejdelse af alle former for kontrakter mv.
 • Deltagelse i advisory boards dvs. yde forretningsmæssig rådgivning og sparring på ledelsesniveau om virksomhedens strategi m.v.

JAK advokatfirma har online adgang til Erhvervsstyrelsen og kan derfor tilbyde hurtig registrering f.eks. i forbindelse med stiftelse af selskaber, vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse mv.

Erhvervs- og selskabsret

Rådgivning om erhvervs- og selskabsretlige forhold er et væsentligt fokusområde for JAK advokatfirma. Vi kan med vores erfaring løse de fleste erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger, der opstår ved udøvelsen af erhvervsvirksomhed.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Generel selskabsret
 • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
 • Aktionærforhold, herunder ejeraftaler
 • Bestyrelsesforhold og direktørforhold
 • Kontraktsret, herunder udarbejdelse af alle former for kontrakter mv.
 • Deltagelse i advisory boards dvs. yde forretningsmæssig rådgivning og sparring på ledelsesniveau om virksomhedens strategi m.v.

JAK advokatfirma har online adgang til Erhvervsstyrelsen og kan derfor tilbyde hurtig registrering f.eks. i forbindelse med stiftelse af selskaber, vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse mv.

null

Køb og salg af virksomheder

Læs mere..

null

Retssager

Læs mere..

null

Køb og salg af ejendom

Læs mere..

null

Ansættelsesret

Læs mere..

null

Entrepriseret

Læs mere..

null

Generationsskifte

Læs mere..

Internationale kontrakter

Eksport – internationale forretninger og forholdsregler

Der er mange ubekendte, når din virksomhed gør forretning i udlandet. Har dine kontrakter det nødvendige indhold i forhold til det pågældende lands lov?

Er virksomhedens forsikringer, og herunder især produktansvarsforsikringen, tilstrækkelig?

Dækker den dine produkter og de lande, du sælger ind i?

Og som det vigtigste: Er dine standard salgs- og leveringsbetingelser gode nok? Indeholder de gyldige begrænsninger i ansvaret? Og holder de i det hele taget internationalt?

Vi kan tilbyde følgende ydelser:

 • Globale salgs- og leveringsbetingelser
 • Internationale købs- og salgsaftaler
 • Agent- og forhandleraftaler
 • Leverandøraftaler
 • Licensaftaler
 • Indkøbskontrakter og andre typer samarbejdsaftaler
 • Distributionsaftaler
 • Joint venture-aftaler
 • Compliance-manualer
 • Transportaftaler

Globalt netværk af advokater

Jens har arbejdet med internationale kontrakter og rådgivet danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i forbindelse med eksport og etablering globalt i snart 20 år.

Han har især været aktiv i det meste af Europa inklusive Baltikum, Ukraine og Rusland, og herudover i USA, Uruguay, Brasilien, Chile, Sydafrika, Saudi Arabien, Singapore, Kina, Thailand, Vietnam, New Zealand o.a.

“I disse lande trækker jeg derfor altid på mit netværk af advokatforbindelser, som jeg har opbygget et personligt kendskab til gennem årene. Hvis jeg ikke selv kender en advokat i et givet land, kender jeg helt sikkert en i mit netværk, der gør.”

Jens Asbjørn Knudsen, advokat og indehaver af JAK advokatfirma

null

Eksport støtte og finansiering

Læs mere..