Om JAK advokatfirma

JAK advokatfirma er oprettet under CVR-nr. 10164397, som driver advokatvirksomhed fra adresserne Gudrunsvej 78, 3., 8220 Brabrand og Begtrupvig Strandvej 63A, 8420 Knebel.
Virksomhedens advokat er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Advokaten er dermed underlagt Advokatsamfundets disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside – https://www.advokatsamfundet.dk/.

Eventuelle klager over JAK advokatfirmas honorar eller adfærd udvist af JAK advokatfirma kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre advokatens adfærd eller honoraret.

Advokaten og dennes medarbejdere i firmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos

Lloyd’s Insurance Company S.A. under policenr. 310-018765.

JAK advokatfirma anvender forretningsbetingelser, der bl.a. indeholder klausul om værneting ved Retten i Aarhus i første instans.

Læs vores forretningsbetingelser her

JAK advokatfirma

Aarhus │ KollektivByen │ 8220 Brabrand
Mols │ Begtrupvig Strandvej │ 8420 Knebel

Tlf.: 40 96 32 06
Mail: jak@jak-advokatfirma.dk

”Brabrand har en særlig plads i mit hjerte, da jeg har boet ved brabrandsøen og i Brabrand Bakker det meste af mit liv. Det er vigtigt for mig, at støtte lokalsamfundet og dets spirende iværksætterliv, hvorfor vi har valgt at have kontorfaciliteter i KollektivByen, hvor vi dagligt indgår i kontorfællesskab med bydelens unge iværksættere og nyder udsigten ind over Aarhus fra øverste etage”