Lejeret

Jeg rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål og udarbejder lejekontrakter for beboelseslejemål og erhvervslejemål. Jeg kan også tilbyde gennemgang af eksisterende lejekontrakter for såvel udlejere som lejere.

Min rådgivning omfatter vurdering af alle lejekontraktens problemstillinger. Det gælder f.eks. spørgsmål i forbindelse med ophævelse eller opsigelse af lejemål, inkassering af ikke-betalt husleje, lejemål vedrørende virksomhedsoverdragelse, fraflytning med videre.