Gratis familietjek

Få et gratis Familietjek, som omfatter følgende spørgsmål:

 • Arver du efter din samlever?
 • Hvem arver efter jer?
 • Bør jeg/vi oprette testamente?
 • Har du ret til at sidde i uskiftet bo, hvis du lever længst?
 • Hvem får forældremyndighed over dine børn, hvis du dør, før de er 18 år?
 • Hvordan er jeres/dine børn stillet, hvis du/din partner dør?
 • Hvem arver, hvis I ikke er gift?
 • Kan I gifte jer, hvis én af jer sidder i uskiftet bo?
 • Bør du og din samlever have en aftale om jeres fælles bolig?
 • Hvilken betydning har det, hvis én af jer har tilknytning til udlandet?
 • Er I begunstiget i hinandens pensionsordninger?
 • Hæfter I som ægtefæller for hinandens gæld?
 • Ønsker I at have særeje under jeres ægteskab?
 • Hvad sker der med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?

Familietjekket består af et møde hvor I stiller de spørgsmål, som I ønsker at få svar på. Jeg vil under mødet eller i et kort notat opridse mulighed og løsninger, og selvfølgelig hvad det koster.