Entrepriseret

Byggekontrakter indebærer ofte store investeringer og en betydelig risiko for forsinkelse, mangler og andre misforståelser. Jeg kan rådgive om gode byggekontrakter, der afbalancer parternes ofte modstående interesser og dermed mindske risikoen for tvister, forsinkelser og skuffelser.

Om du er bygherre, entreprenør, arkitekt eller ingeniør er i denne forbindelse ikke vigtigt. Jeg kan hjælpe alle parter.

Jeg kan rådgive om en række entrepriseretlige opgaver, som f.eks.:

  • Udarbejdelse af udbudsgrundlag med vilkår
  • Udarbejdelse af fællesbetingelser
  • Kontraktudarbejdelse
  • Entreprisekontrakter
  • Rådgiveraftaler
  • OPP-aftaler om offentlig/privat partnerskab
  • Standardaftalereglerne i bl.a. AB 92, ABT 93 og ABR 89
  • Garanti – etablering og frigivelse
  • Entreprisestyring, herunder bl.a. fristforlængelser, dagbodskrav, ekstraarbejder, mangelindsigelser, afleveringsforretning og et og fem års gennemgang
  • Konfliktløsning, mægling og voldgift, bevisoptagelse i form af syn og skøn, stadeopgørelse og sagkyndig beslutning