Ansættelsesret

Jeg tilbyder rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret såvel til arbejdsgivere, men også til direktører, ledende medarbejdere og øvrige funktionærer.

Rådgivningen er relevant i forbindelse med etableringen af et ansættelsesforhold, tvister opstået under et ansættelsesforhold og tvister omkring et ansættelsesforholds ophør.

Jeg kan tilbyde ydelser inden for:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Opdatering og ajourføring af eksisterende ansættelseskontrakter
  • Konkurrence- og kundeklausuler og andre begrænsninger
  • Opsigelser og bortvisning
  • Fratrædelsesaftaler
  • Virksomhedsoverdragelse

Min rådgivning kan med fordel bruges på forkant og forebyggende for at sikre velfungerende ansættelseskontrakter, enkelte formuleringer og generelle HR-politikker m.m. Jeg tilbyder rådgivning om alle spørgsmål før og under ansættelsen og vedrørende opsigelser og bortvisningssager.