Camilla Brask Thomsen
Jurastuderende (stud.jur.)
Tlf.: 40 43 32 06
Mail: ch@jak-advokatfirma.dk

Camilla Brask Thomsen

Udover min juridiske uddannelse fra såvel Aarhus Universitet som Københavns Universitet, har jeg specialerfaring fra min tid som juridisk sagsbehandler ved Nævnenes Hus i Viborg, hvor jeg har opnået indgående kendskab til myndighedsprocesserne for byggetilladelser. Derudover har jeg i snart 10 år beskæftiget mig med drift af udlejningsejendomme, hvor jeg bidrager med rådgivning indenfor lejeretlige regler, boligreguleringsloven samt foged- og boligretssager.

Jeg er pt. studerende ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg forventer at færdiggøre min cand.jur. i 2024.

Jeg arbejder under advokat Jens Asbjørn Knudsen, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, medlem af Advokatsamfundet samt omfattet af en ansvarsforsikring tegnet hos Lloyd’s Insurance Company S.A. v/ Dahlberg Assurance Agentur A/S efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Jeg kan hjælpe med:

  • Køberrådgivning ved køb og salg af fast ejendom
  • Rådgivning om drift af udlejningsejendomme
  • Entreprisestyring: kontraktsindgåelse
  • Rådgivning indenfor lokalplansforhold og bygningsreglement
  • Lejeretlige regler, herunder ny lejelov samt ændrede krav til udlejere
  • Testamenter og samejeoverenskomster
  • Erhvervsjuridiske forhold, herunder kontrakter og samarbejdsaftaler
  • Virksomhedens kontakt til kommunale myndigheder, f.eks. høringsprocesser
  • Retssager

Læs vores forretningsbetingelser her