Retssager

’Livet er for kort til retssager’

Jeg lægger derfor ved min rådgivning i forbindelse med retstvister meget vægt på, at unødvendige eller tvivlsomme retssager ikke føres, hvis der kan opnås en forhandlingsmæssig løsning. Jeg anbefaler derfor ofte at søge potentielle retstvister løst gennem forhandling og forlig herunder via forligsmægling og mediation.

Hvis forlig ikke er en mulighed kan jeg bistå med førelse af retssager ved byretterne, landsretterne, Sø- og Handelsretten og Højesteret, idet jeg har møderet for Højesteret. Jeg kan også bistå med at føre voldgiftssager ved de forskellige voldgiftsdomstole.

Hvis en retstvist handler om et særligt juridisk specialområde, som jeg ikke har tilstrækkelig erfaring i, vil jeg i klientens interesse naturligvis anbefale et samarbejde med en specialist i mit netværk, enten ved at den pågældende fungerer som underleverandør af specialviden eller ved at den pågældende fører sagen med mig som tovholder.