Om JAK advokatfirma

Forsidejens_srcset-largeJAK advokatfirma tilbyder juridisk bistand og rådgivning til virksomheder såvel som privatpersoner. Mit speciale er rådgivning til danske virksomheder om eksport og salg og i forbindelse med en eventuel global etablering.

Bag JAK advokatfirma står advokat Jens Asbjørn Knudsen. Jeg er uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1979 og har speciale i internationale kontrakter og erhvervsret. Jeg har mange års praktisk, kommerciel erfaring både fra mit virke som erhvervsadvokat og fra 14 års arbejde som in-house legal counsel og koncern advokat i Scanvaegt International A/S og Marel A/S koncernerne. Jeg sidder desuden som medlem i flere bestyrelser.

Min styrke er evnen til at kunne gøre det komplicerede forståeligt– hvad enten det drejer sig om regler om eksportstøtte eller skifteret for privatpersoner – så du som klient kan træffe et trygt og velovervejet valg.

Jeg har et omfattende netværk, som tæller teoretikere og specialister både indenfor jura, organisation og virksomhedsdrift, herunder universitetsprofessorer, virksomhedsmæglere, konsulenter og andre advokater og er derfor gearet til at løse langt de fleste opgaver og jeg påtager mig gerne den koordinerende rolle som tovholder i projekter.

Jeg bruger meget gerne en time uden beregning på et indledende møde, hvor vi kan drøfte, hvad jeg kan gøre for dig/din virksomhed.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, er medlem af Advokatsamfundet og er omfattede af en ansvarsforsikring tegnet hos Tryg efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Jens Asbjørn Knudsen

“Jeg tager meget gerne et indledende møde uden beregning.”

Jeg kan hjælpe med
  • Internationale kontrakter
  • Erhvervs- og selskabsret
  • Privat- og familieret
Kontakt mig i dag

Jens Asbjørn Knudsen
Advokat (H)
Tlf: 40 96 32 06
jak@jak-advokatfirma.dk.