Lejeret

Jeg rådgiver om alle lejeretlige spørgsmål og udarbejder lejekontrakter for beboelseslejemål og erhvervslejemål. Også gennemgang af eksisterende lejekontrakter for såvel udlejere som lejere.

Min rådgivning omfatter vurdering af alle lejekontraktens problemstillinger herunder spørgsmål i forbindelse med ophævelse eller opsigelse af lejemål, inkassering af ikke-betalt husleje, lejemål vedrørende virkshomhedsoverdragelse, fraflytning med videre.