Køb og salg af fast ejendom

Ved køb og salg af fast ejendom kan det være svært for den utrænede at bevare overblikket over alle dokumenter og arbejdsgange i en handel. Jeg hjælper med alle typer handler, både købere eller sælgere og varetager dine interesser, det er der ikke andre, der gør.

HUSK ADVOKATFORBEHOLD inden du skriver under! – forbeholdet skal omfatte aftalen i sin helhed og ikke kun det juridiske, så du får den tryghed du har brug for. Hvis du først har underskrevet uden forbehold er mulighederne for ændringer begrænsede.

Et advokatforbehold kan lyde således:

”Nærværende handel er betinget af, at sælgers advokat kan godkende denne i sin helhed”
Har du spørgsmål, før du køber eller sælger, er du altid velkommen til at kontakte mig. Den indledende konsultation per telefon eller på et møde er altid gratis.

Jeg hjælper dig bl.a. med at

 • Kommunikere med både mægleren og banken
 • Gennemgå købsaftale og dertil hørende dokumenter så du er tryg ved aftalen
 • Sikre at du får alle relevante oplysninger og dokumenter INDEN en bindende aftale indgås
 • Forhandle med den anden part
 • Rådgive vedrørende fordele og ulemper ved en handel med tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud vedrørende ejendommen
 • Gennemgå tilstandsrapport samt ejerskifteforsikringstilbud
 • Vejlede omkring finansiering
 • Foretage undersøgelser af evt. uafklarede forhold
 • Rådgive både ægtefæller og ugifte par om hvordan en partner sikres i forhold til ejendommen ved skilsmisse eller død?
 • Udarbejde digitalt skøde og gennemføre tinglysning

Jeg kan rådgive om alle typer ejendomme bl.a.

 • Parcelhuse
 • Sommerhus
 • Andelsboliger
 • Ejer-/lejeboliger
 • Forældrekøb
 • Landbrugsejendomme

Er du i tvivl om, hvorvidt du har brug for hjælp?
Hos mig er det altid gratis at høre om du har behov for en boligadvokat, enten telefonisk eller under et indledende møde – og få samtidig et prisoverslag for sagen.

FORÆLDREKØB

Forældrekøb kan være god løsning for hele familien, men inden I køber, er her nogle ting I skal være opmærksomme på:

 • Den unge skal betale husleje og huslejen må ikke være markant mindre end markedslejen, dvs. en husleje, der ca. svarer til det en ’fremmed’ vil betale
 • Lav husleje eller ligefrem huslejefritagelse betragtes som en gave, som skal beskattes
 • Den unge kan være berettiget boligsikring
 • Der er to skattemodeller, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen
  Boligen kan senere sælges til den unge, som så normalt kan videresælge til tredje part skattefrit, forudsat at den unge har boet i boligen

Ved køb af andelsbolig eller andelslejlighed er der andre regler, bl.a. kan forælder/forældre ikke købe, da de fleste andelsforeninger kræver, at andelshaveren bor i ejendommen, så her må der andre løsninger til.