Internationale kontrakter

Eksport – internationale forretninger og forholdsregler

Der er mange ubekendte, når din virksomhed gør forretning i udlandet. Har dine kontrakter det nødvendige indhold i forhold til det pågældende lands lov?

Er virksomhedens forsikringer, og herunder især produktansvarsforsikringen, tilstrækkelig?

Dækker den dine produkter og de lande, du sælger ind i?

Og som det vigtigste: Er dine standard salgs- og leveringsbetingelser gode nok? Indeholder de gyldige begrænsninger i ansvaret? Og holder de i det hele taget internationalt?

Jeg kan tilbyde følgende ydelser:

  • Globale salgs- og leveringsbetingelser
  • Internationale købs- og salgsaftaler
  • Agent- og forhandleraftaler
  • Leverandøraftaler
  • Licensaftaler
  • Indkøbskontrakter og andre typer samarbejdsaftaler
  • Distributionsaftaler
  • Joint venture-aftaler
  • Compliance-manualer
  • Transportaftaler

Globalt netværk af advokater

Jeg har arbejdet med internationale kontrakter og rådgivet danske og udenlandske erhvervsvirksomheder i forbindelse med eksport og etablering globalt i snart 20 år.

Jeg har især været aktiv i det meste af Europa inklusive Baltikum, Ukraine og Rusland, og herudover i USA, Uruguay, Brasilien, Chile, Sydafrika, Saudi Arabien, Singapore, Kina, Thailand, Vietnam, New Zealand o.a.

I disse lande trækker jeg derfor altid på mit netværk af advokatforbindelser, som jeg har opbygget et personligt kendskab til gennem årene. Hvis jeg ikke selv kender en advokat i et givet land, kender jeg helt sikkert en i mit netværk, der gør.

Hvis du vil læse mere om de ydelser jeg kan tilbyde, kan du klikke på de nedenstående links:

Eksport – internationale forretninger og forholdsregler

Eksport støtte og finansiering