Familieret

Familieretlige forhold omfatter alt lige fra ægtepagter og testamenter til skilsmisse og bodeling. Mange opdager desværre først de juridiske udfordringer når det er for sent.
Få derfor et gratis Familietjek, som består af et møde, hvor I stiller de spørgsmål, som I ønsker at få svar på og jeg vil under mødet, evt. i et kort notat, opridse muligheder og løsninger – og selvfølgelig hvad det koster.

Rådgivning kan bl.a. omhandle følgende

  • testamenter, herunder gennemgang af arveforhold og drøftelse af om arvingernes arv bør være særeje
  • børnetestamente
  • ægtepagter. Jeg rådgiver om indgåelse af ægtepagter før og under ægteskabet. Indgåelse af ægtepagter kan være et værktøj til at sikre virksomheden, fast ejendom eller andet i tilfælde af skilsmisse. Ægtepagten vil ofte blive udarbejdet sammen med et testamente.
  • Vilkår for skilsmisse og separation og deling af fællesboet
  • Forældremyndighed, bopæl og samværsret
  • Ægtefælle- & børnebidrag
  • Ugifte pars retsforhold, herunder oprettelse af samlivskontrakter eller overenskomster om sameje, arveretlige forhold som oprettelse af testamenter for at sikre partnerens arveret og spørgsmål vedrørende forsikringsforhold, herunder krydsende livsforsikringer
  • Lån mellem familiemedlemmer
  • Generationsskifte herunder fordele og ulemper ved arveforskud
  • Arv & bodeling