Erhvervs- og selskabsret

Rådgivning om erhvervs- og selskabsretlige forhold er et væsentligt fokusområde for mig og jeg kan med min erfaring løse de fleste erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger, der opstår ved udøvelsen af erhvervsvirksomhed. Jeg rådgiver om blandt andet:

  • Generel selskabsret
  • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
  •  Aktionærforhold, herunder ejeraftaler
  • Bestyrelsesforhold og direktørforhold  
  • Kontraktsret, herunder udarbejdelse af alle former for kontrakter mv.
  • Deltagelse i ’advisory boards’ dvs. yde forretningsmæssigrådgivning og sparring på ledelsesniveau om virksomhedens strategi m.v.

Jeg har on-line adgang til Erhvervsstyrelsen og kan derfor tilbyde hurtig registrering f.eks. i forbindelse med stiftelse af selskaber, vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse mv.