Erhvervs- og selskabsret

Rådgivning om erhvervs- og selskabsretlige forhold er et væsentligt fokusområde for mig. Jeg kan med min erfaring løse de fleste erhvervs- og selskabsretlige problemstillinger, der opstår ved udøvelsen af erhvervsvirksomhed.

Jeg rådgiver blandt andet om:

  • Generel selskabsret
  • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
  •  Aktionærforhold, herunder ejeraftaler
  • Bestyrelsesforhold og direktørforhold  
  • Kontraktsret, herunder udarbejdelse af alle former for kontrakter mv.
  • Deltagelse i advisory boards dvs. yde forretningsmæssig rådgivning og sparring på ledelsesniveau om virksomhedens strategi m.v.

Jeg har online adgang til Erhvervsstyrelsen og kan derfor tilbyde hurtig registrering f.eks. i forbindelse med stiftelse af selskaber, vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse mv.

Hvis du vil læse mere om de ydelser jeg kan tilbyde, kan du klikke på de nedenstående links:

Køb og salg af virksomheder

Ansættelsesret

Retssager

Entrepriseret

Køb og salg af ejendomme