Ansættelsesret

Jeg tilbyder rådgivning inden for ansættelsesret såvel til arbejdsgivere, men også til direktører og andre ledende medarbejdere og øvrige funktionærer.

Rådgivningen er relevant i forbindelse med etableringen af ansættelsesforholdet, tvister opstået under ansættelses-forholdet samt tvister omkring ansættelsesforholdets ophør.

Eksempler på arbejdsområder omfatter bl.a. andet:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter både generelle og individuelle
  • Opdatering og ajourføring af eksisterende ansættelseskontrakter for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning
  • Konkurrence- og kundeklausuler og andre begrænsninger
  • Udformning af advarsler
  • Opsigelser og bortvisning
  • Fratrædelsesaftaler
  • Virksomhedsoverdragelse

Min rådgivning kan med fordel bruges på forkant og forebyggende for at sikre velfungerende ansættelseskontrakter, enkelt formuleringer og generelle HR politikker m.m. Jeg yder rådgivning om alle spørgsmål før og under ansættelsen og vedrørende opsigelser og bortvisningssager.