Ansættelsesret

Jeg tilbyder rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret såvel til arbejdsgivere, men også til direktører og andre ledende medarbejdere og øvrige funktionærer.

Rådgivningen er relevant i forbindelse med etableringen af ansættelsesforholdet, tvister opstået under ansættelsesforholdet samt tvister omkring ansættelsesforholdets ophør.

Eksempler på arbejdsområder omfatter bl.a. andet:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Opdatering og ajourføring af eksisterende ansættelseskontrakter for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning
  • Konkurrence- og kundeklausuler og andre begrænsninger
  • Opsigelser og bortvisning
  • Fratrædelsesaftaler
  • Virksomhedsoverdragelse

Jeg yder rådgivning om alle spørgsmål før og under ansættelsen og vedrørende opsigelser og bortvisningssager.